Оцінка ризиків

Ідентифікація небезпек і оцінка ризиків при виконанні робіт в сфері безпеки праці.

Кожна компанія в процесі своєї діяльності стикається з професійними ризиками в сфері безпеки праці, з необхідністю створення безпечних і сприятливих для здоров'я працівників умов праці на робочих місцях.

Система управління охороною праці (СУОП), що ефективно функціонує може бути одним з елементів результативного управління компанією. В основі такого управління лежить принцип «попередження». Цей принцип передбачає перехід від реагування на нещасний випадок, що вже трапився, професійне захворювання або аварію до усунення небезпеки та мінімізації ризиків у сфері безпеки праці за допомогою результативних запобіжних та захисних заходів, а саме до оцінки та керування професійними ризиками.

Результативність впровадження ризикоорієнтованого підходу:

 • зниження травматизму персоналу, аварій, збоїв в роботі обладнання
 • зниження збитків через виробничі простої
 • скорочення витрат на ремонт обладнання
 • скорочення виплат за листками непрацездатності
 • чіткий розподіл сфер відповідальності і контролю над виробничими процесами
 • підвищення ефективності управління компанією.

Покроковий алгоритм проведення оцінки ризиків в компанії:

 1. Розробка Процедури (регламенту) по ідентифікації небезпек та оцінки ризиків для компанії.
 2. Ідентифікація небезпек на робочих місцях при виконанні робіт і складання реєстру небезпек.

Ідентифікація ризиків проводиться як для основного виробничого процесу компанії, так і для допоміжних процесів при роботі в нормальному режимі, а також у разі виникнення аварій, збоїв в роботі обладнання, простоїв і т.п.

У процесі ідентифікації небезпек обов'язково проводяться інтерв'ю з виконавцями та керівниками виробничих процесів, з фахівцями, які знають технологію виробництва, розбираються в деталях виробничих циклів і операцій, експлуатації обладнання. Проводяться спостереження і моніторинг виробничих процесів, а також моделювання можливих небезпечних подій та аналіз інцидентів, що вже відбулися.

 1. Вибір методу оцінки ризиків, визначення критеріїв ризику та складання матриці ризиків.
 2. Розробка заходів щодо усунення ризиків або керування ризиками.

«Професійна безпека» пропонує комплекс послуг з проведення ідентифікації небезпек та оцінки ризиків для компаній:

 • складання реєстру небезпек
 • оцінка ризику (вибір методу оцінки ризиків, розробку матриці ризиків, складання карт ризиків, вибір заходів керування ризиками)
 • консалтинг компанії по впровадженню ризикоорієнтованого підходу в сфері безпеки праці з урахуванням вимог законодавства
 • проведення тренінгів для персоналу компанії і підприємства по оцінці ризиків.

Додаткова інформація за тел.: (044) 501 00 45, 501 00 24

Питання, на які ви зможете відповісти після оцінки ризиків:

 • Як ідентифікувати небезпеки?
 • Які причини їх виникнення?
 • Як визначити ймовірність настання небезпечної події?
 • Як визначити ризик настання небезпечної події?
 • Як розробити заходи з керування ризиками?

 

Голоси відсутні

Заявка на консультацію та оформлення послуг