Сертифікація персоналу

Орган сертифікації персоналу (ОСП) ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» здійснює сертифікацію  персоналу на відповідність державним, міжнародним та європейським стандартам згідно сфери акредитації ОСП.

Сертифікація персоналу є підтвердженням відповідності персоналу на національному і міжнародному рівнях, а саме полегшує міжнародне визнання компетентності персоналу.

Цінність оцінки відповідності полягає в ступені впевненості та довіри до ОСП, який неупереджено та компетентно демонструє відповідність  встановленим вимогам міжнародного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 Загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу.

Мета сертифікації персоналу це оцінка відповідності кваліфікації (уміння застосовувати свої знання професійно) кандидатів на сертифікацію, відповідно до обраної сфери.

ОСП проводить первинну, повторну сертифікацію персоналу або розширення рамок сертифікації персоналу відповідно до стандартів, що входять у сферу акредитації ОСП.

ОСП надає послуги з сертифікації персоналу на договірних засадах.

Право отримати послуги щодо проведення сертифікації персоналу мають будь-які особи, що заявляють про відповідність своєї кваліфікації встановленим вимогам та згодні дотримуватися порядку проведення сертифікації.

ОСП є власником схем  та методик проведення сертифікації.

Голоси відсутні

Заявка на консультацію та оформлення послуг